Spotřebitelský rozhodce - kontakty

 O mně 
 
 

zapsaný na seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR pod pořadovým číslem 27.

absolvent Právnické fakulty Karlovy univerzity – diplomová práce „Rozhodčí řízení v České republice“

v rigorózním řízení úspěšně obhájena rigorózní práce „Rozhodčí řízení v ČR s důrazem na problematiku tzv. arbitrážních center“

od roku 2006 v advokacii - v současnosti v advokátní kanceláři Jenerál a Mojžíš

Kontakty

V případě vašeho zájmu o mé služby či jakýchkoliv dotazů mne můžete kontaktovat e-mailem: jeneral@spotrebitelskyrozhodce.cz, případně telefonicky na čísle: 724 293 593.

Působím na dopravně dostupných prostorách přímo v centru Prahy na adrese: JUDr. Jaroslav Jenerál, Klimentská 36, 110 00 Praha 1, viz. mapa.

Firemní klientele nabízím bezplatné poskytnutí informativní schůzky, na které Vás seznámím s možnostmi rozhodčího řízení, které je efektivním řešením Vašich případných sporů. Cílem bezplatné schůzky je umožnit Vám se rozhodnout, zda v budoucnu využijete mých rozhodcovských služeb k řešení Vašich sporů. Pro sjednání bezplatné informativní schůzky mne neváhejte kontaktovat.

V případě, že se rozhodnete zakomponovat moji rozhodčí doložku či smlouvu do svých smluvních vztahů, doporučuji, abyste mě o této skutečnosti vyrozuměli na moji emailovou adresu, abych Vás v případě jakýchkoli změn - ať už změny právního řádu či jiných skutečností - mohl obratem informovat.