Spotřebitelský rozhodce - o rozhodčím řízení

 O mně 
 
 

zapsaný na seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR pod pořadovým číslem 27.

absolvent Právnické fakulty Karlovy univerzity – diplomová práce „Rozhodčí řízení v České republice“

v rigorózním řízení úspěšně obhájena rigorózní práce „Rozhodčí řízení v ČR s důrazem na problematiku tzv. arbitrážních center“

od roku 2006 v advokacii - v současnosti v advokátní kanceláři Jenerál a Mojžíš

O rozhodčím řízení