Spotřebitelský rozhodce - Smlouvy a doložky

 O mně 
 
 

zapsaný na seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR pod pořadovým číslem 27.

absolvent Právnické fakulty Karlovy univerzity – diplomová práce „Rozhodčí řízení v České republice“

v rigorózním řízení úspěšně obhájena rigorózní práce „Rozhodčí řízení v ČR s důrazem na problematiku tzv. arbitrážních center“

od roku 2006 v advokacii - v současnosti v advokátní kanceláři Jenerál a Mojžíš

Smlouvy a doložky

Základní podmínkou k tomu, aby došlo k vyloučení pravomoci obecných soudů a případné spory se řešily v rozhodčím řízení, je zakomponování rozhodčí doložky do smluv mezi účastníky. Jestliže již spor vznikl ze smlouvy, v níž rozhodčí doložka není obsažena, je samozřejmě možné uzavřít samostatnou rozhodčí smlouvu následně po vzniku sporu.

Rozhodčí doložka

Chcete-li rozhodování o případném budoucím sporu svěřit rozhodci, zapracujte do své stávající smlouvy následující rozhodčí doložku.

Stručná rozhodčí doložka

Zjednodušenou rozhodčí doložku v níž došlo z důvodu stručnosti k vypuštění některých zvláštních poplatků naproti zvýšení základního poplatku o 1% naleznete zde.

Rozhodčí doložka jako součást všeobecných obchodních podmínek

Pokud se svými obchodními partnery (vyjma spotřebitelů) uzavíráte smluvní vztahy, které se řídí Vašimi obchodními podmínkami, doporučuji Vám do nich vložit tuto rozhodčí doložku.

Vzor směnky s rozhodčí doložkou

Pokud budete vystavovat směnku vlastní, můžete použít přiložený vzor.

Rozhodčí smlouva

Chcete-li, aby o již vzniklém sporu rozhodl rozhodce, uzavřete následující rozhodčí smlouvu.

Potřebujete-li se zapracováním rozhodčí doložky či uzavřením rozhodčí smlouvy poradit, neváhejte mě kontaktovat.

V případě, že se rozhodnete zakomponovat moji rozhodčí doložku či smlouvu do svých smluvních vztahů, doporučuji, abyste mě o této skutečnosti vyrozuměli na moji emailovou adresu, abych Vás v případě jakýchkoli změn - ať už změny právního řádu či jiných skutečností- mohl obratem informovat.