Spotřebitelský rozhodce

 O mně 
 
 

zapsaný na seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR pod pořadovým číslem 27.

absolvent Právnické fakulty Karlovy univerzity – diplomová práce „Rozhodčí řízení v České republice“

v rigorózním řízení úspěšně obhájena rigorózní práce „Rozhodčí řízení v ČR s důrazem na problematiku tzv. arbitrážních center“

od roku 2006 v advokacii - v současnosti v advokátní kanceláři Jenerál a Mojžíš

Rozhodčí řízení (též arbitráž) je profesionální řešení sporů, které je:

       

Můžete ode mne očekávat kvalifikovaný a seriózní postup v řízení – nerozhoduji bez řádných rozhodčích doložek, řízení je vedeno tak, aby obě strany měly možnost aktivně uplatňovat svá práva, v případě žádosti kterékoli strany nařizuji ústní jednání, které se precizně protokoluje. Považuji za svou zákonnou povinnost a profesní čest postupovat v řízení nestranně a nezávisle.

Rozhodčí řízení je aktivně zahájeno již v den doručení žaloby, běžná komunikace s účastníky je operativní a neformální, případné termíny ústních jednání jsou konzultovány s oběma účastníky.

Pokud máte zájem o procesně kvalitní, férové a efektivní rozhodčí řízení, jsem přesvědčen, že jste na správných webových stránkách.

Firemní klientele nabízím bezplatné poskytnutí informativní schůzky, na které Vás seznámím s možnostmi rozhodčího řízení, které je efektivním řešením Vašich případných sporů. Cílem bezplatné schůzky je umožnit Vám se rozhodnout, zda v budoucnu využijete mých rozhodcovských služeb k řešení Vašich sporů. Pro sjednání bezplatné informativní schůzky mě kontaktujte zde.